قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۱۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است


زمانی ذکر لب شد بیشتر، "من"

به خود گفتم که لابد، بیشتر من ...

ندانستم که "تو"،"من" بوده ای پس

تو را ای دوست از خود، بیشتر من ...

                                                                       "الاحقر"

و گیرم سال ها گفتیم از غم

ازین اوضاع سخت سرد مبهم

چه سودی دارد آخر !؟ منطقی باش

مگر با جرعه , دریا می شود کم !؟

                                                           "الاحقر"


دوباره این هوای سرد ، دارد ...

شبیه برگ ها ، این مرد ، دارد ...

به فریادم برس ای عشق ای عشق

دوباره این دلم از درد ، دارد ...

                                                                          "الاحقر"

کاش ای دوست ، کمی آه مرا ، درک کنی

علت لاغری ماه مرا ، درک کنی

عمر من قاصدکی و غم تو طوفانی

کاش این قصّه کوتاه مرا ، درک کنی

کوچه ای نیست در این عشق، به غیر از بن بست

باید این ماندن در راه مرا درک کنی

هر که بشنید غمم ، راه نصیحت طی کرد

کاشکی ، صحبت با چاه مرا ، درک کنی

یکنفس جای دلم ، این دل خود را بگذار

شاید این گریه ناگاه مرا ، درک کنی

من به جز فرصت دیدار ، نخواهم به خدا

کاش این حسرت جانکاه مرا ...

                                                              "الاحقر"

یک ساحل و ردّپا که تر مانده و بعد

یک کودک و مادری که درمانده و بعد

یک چادر و یک عروسک و زخمی تر

در ساحل چشم یک پدر مانده و بعد ...


                                                            الاحقر