قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

شرمنده بی حدش نبودی هرگز

جامانده ز مشهدش نبودی هرگز

خوش باش­ کبوتر حرم ، آخر تو

در حسرت گنبدش نبودی هرگز

                                                              "الاحقر"