قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

آنروز نه مروه ، نه منا می رفتند

آگاه، پی قبله نما می رفتند

آنان به جواب ذکر "هل من ناصر ..."

با هروله سمت کربلا می رفتند

                                                    "الاحقر"


ذکر لب امام چو أمّن یجیب شد

کم کم حلول روز قیامت قریب شد ...


عشق تو بود قاتل و لطفت دیه است

یک گوشه چشم تو، مرا ، تزکیه است

ما کار به طعنه ها نداریم آقا

آغاز عزای ما، شب مسلمیه است

                                                "الاحقر"