قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

گُل ات را توی میدان می فروشند

حراجش کرده ، ارزان می فروشند

نیا مولا ع که اینجا ، اهل دنیا

شما را قیمتِ نان می فروشند

                                                                                       "ع.شیرخانی (ابر)"


بستیم دهان و همه جا جار زدیم :

"با روزه خویش آب بر نار زدیم"

افسوس ، ولی حقیقت این است ای دوست

ما معده به جای نفس بر دار زدیم !

                                                                           "ع.شیرخانی (ابر)"

یک عدّه ز ترسِ جنگ با شامی ها ...

یک عدّه اسیر سکّه ی حامی ها

القصّه دوباره خدعه ی ابن زیاد

الغصّه دوباره کوفه و عامی ها

                                                                            ع.شیرخانی (ابر)