قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۹ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

اندوه چرا ؟! شیب ملایم داریم

بر نرخ نظارتی مداوم داریم

صد بار اگر شود گران تر ... خوش باش

ثابت شده مردمی مقاوم داریم

                                               "الاحقر"

آن روز که روز این وطن چون شب بود

آن روز که جان مرد و زن بر لب بود

عبّاس(ع) شدید و کربلای ایران ...

آن روز که مقتدایتان زینب بود

                                                   "الاحقر"


""تحریم شده آب و نه در طاقت مرد است ""

 ذلّت بنگر با دل این قوم چه کردست

اینقدر ز دشمن نهراسید، به ولله

عبّاس علی، ساقی میدان نبرد است

                                                        الاحقر

قول ات همه جا پخش ولی روی زبان است

تقلید ز فعل ات چه بگوییم، نهان است

این کاخ کجا و حرم پاک جماران ...

زین پس حرم ات قلب ضعیفان جهان است

                                                                    "ع.شیرخانی (ابر)"

پرونده ام و باز مرورت مولا

یک پرسش تلخ از حضورت مولا

این هفته چندمست با اعمالم

انداخته ام عقب ، ظهورت مولا !؟

                                              "الاحقر"