قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

بی مهرِ تو، مهربان ، بهار، آبان شد

آذر شد و ابر آه من ، باران شد

می سوخت جگر ، یخ زده بود اعضایم

دی بود تنم ، دلم چو تابستان شد


                                                                              "ابر"


یک حمله ناگهان و ... کودک را کشت

خندید زعمق جان و ... کودک را کشت

یک ثانیه مانده بود ... مادر... آغوش ...

یک لحظه نداد امان و کودک را کشت

                                                                        


افتاد سری و بی بدن شد دیشب

خون جوش زد از سینه ، لبن شد دیشب

چشمان عروسکی در آتش می سوخت

قنداقه کودکی کفن شد دیشب

                                                                                                                                                                                "ابر"