قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است


هر چند به دل هنوز هم، غصّه حج ...

هر چند هنوز عقده ی آل فلج ...

اما نکند ز یاد شیعه برود !

قدس است، کلید رمزآلود فرج

                                                                                                     " ابر"

تک تک ثانیه های عمرم

به قدیمی شدن نوکری ات

می ارزد ...