قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۷ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

باشد قرار و وعده ما موکب الرضا ع

ما کربلای خود ز خراسان گرفته ایم ...

                                                                                          ابر

پُر بود ز شادی ، پُرِ دردش کردی

نسبت به هرآنچه عشق سردش کردی

او یک دل و یک جا و یکی را ... افسوس

با رفتن خویش ، دوره گردش کردی

                                                                      ع.شیرخانی (ابر)

تا دلم هست ، چرا ظرفِ سکوتِ لب تو

به فدای خم می ، گر شکند ساغرکی

                                                                                     "ابر"

آزاد شد و سپس ، قفس را سرِ من ...

این کوزه ی تهمتِ هوس را سرِ من ...

از ما که گذشت ، دردم امّا این است

ای عشق ، تلافی چه کس را ، سرِ من ...

                                                                      ع.شیرخانی.ابر

فرسوده شد و به رغم میل اش بردند

چون کنده ی چوب روی سیل اش بردند

نزدیک حرم ، دست به سینه ، یک سوت ...

جان داد و سپس ز روی ریل اش بردند ...

                                                               "ع . شیرخانی (ابر)"