قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

به ناگه دور گل از داس پر شد

تمام کوچه از خنّاس پر شد

در و دیوار و میخ و شیشه عطر ...

تمام کوچه ها از یاس پر شد

                                                      "الاحقر"

یکی فریاد زد آتش که محشر ...

یکی زد با لگد بر پهلوی در

نکشت این ها مرا ، این طعنه ام کشت

که نامردی بگفت : " این بود حیدر!؟ "

                                                       "الاحقر"

نه حیدر بندها از دست وا کرد
                                       نه زهرا دامن حیدر رها کرد
مگر می شد علی را برد ... ای وای
                                           غلافی مهر و ماه از هم جدا کرد
                                                                                                    "الاحقر"

اینکه ما تا به ابد بنده مولا هستیم

چون مسلمان شده چادر زهرا (س) هستیم

                                                              "الاحقر"

.