قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

به ناگه دور گل از داس پر شد

تمام کوچه از خنّاس پر شد

در و دیوار و میخ و شیشه عطر ...

تمام کوچه ها از یاس پر شد

                                                      "الاحقر"

یکی فریاد زد آتش که محشر ...

یکی زد با لگد بر پهلوی در

نکشت این ها مرا ، این طعنه ام کشت

که نامردی بگفت : " این بود حیدر!؟ "

                                                       "الاحقر"

نه حیدر بندها از دست وا کرد
                                       نه زهرا دامن حیدر رها کرد
مگر می شد علی را برد ... ای وای
                                           غلافی مهر و ماه از هم جدا کرد
                                                                                                    "الاحقر"

اینکه ما تا به ابد بنده مولا هستیم

چون مسلمان شده چادر زهرا (س) هستیم

                                                              "الاحقر"

.من با تو ندارم سر الفاظ که جنگ

این حرف دلست ، صاف و ساده ، بی رنگ

محکمتر از این بنا نمی گردد عشق !

من، جنس دلم تنگ و دلت جنس اش سنگ

                                                          "الاحقر"
بی بال و پرم ولی کبوتر شده ام  

چون نوکر نوکران قنبر شده ام 

چندیست که سوی چشم من کم شده باز 

مشتاق غبار پای حیدر شده ام

                                           الاحقر