قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است

چون خار گلی به زیر یک پوست گذشت

چون زهر که با عسل به یک جوست گذشت

یک عمر فقط روزشماری فراق

افسوس! چه روزها که بی دوست گذشت

                                                           الاحقر

صد شکر که در ظلمت غم ماه ی هست

در سینه سنگ ما هنوز آهی هست

نومید نیم که سائلی گفت به من

از مشهد او به کربلا راهی هست

                                              الاحقر

هر چند کنون در وسط شعله ناریم

پاییزترین برگ در ایام بهاریم

ای ننگ به ما گر به کس امّید ببندیم

دلبسته دیوانه این هشت و چهاریم

                                                           الاحقر

بلافاصله پس از مرگم مرا به خاک نسپارید

دوستانم عادت دارند دیر بیایند ...

چون غنچه, گشاده پیرهن , می خندد

چون بلبل مست , در چمن می خندد

بگشوده لبان سرخ لبریز نمک

وز شدت درد زخم من می خندد

                                                      الاحقر