قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

                     عرضه مجموعه رباعیات الاحقر تحت عنوان

"قافیه را باخته ام"

از امروز در کتابستان مترو شهدا"

 

از دل تنگ حسودان چه توقع ، وقتی

کعبه با آن عظمت ظرفیت حیدر را ...

                                               "الاحقر"