قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

یکریز درون جام جم می گفتند ...

از مرگ ترانه ، دم به دم می گفتند

ای رحمت حق به روح اموات ، ولی

کاش از تو و غیرت تو هم می گفتند

                                               "الاحقر"