قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

به یاد تو سیه پوشیدم عمری

یمی از هر غمی نوشیدم عمری

ز داغ دوری ات در برزخ بغض

درون آتش ات، جوشیدم عمری

                                           "ابر"

بگذشت زما دگر، رعایت بکنیم

بگذار که فی البداهه صحبت بکنیم

جنگیدن با قضا دگر بیهوده است

باید به فراق کم کم عادت بکنیم

                                                     ع.شیرخانی (ابر)