قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۱۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

با لطف خدا دشمن صهیون را هم ...

این دست نشاندگان میمون را هم ...

تکواندو و قهرمانی اش پایلوت بود !

ما پوزه آمریکای ملعون را هم ...

                                                        "الاحقر"

کاش این کم و بیش هایمان سمت تو بود

جنباندن ریش هایمان سمت تو بود

معیار تمام کارهامان اخلاص

روی همه دیش هایمان سمت تو بود

                                                            "الاحقر"

فریاد اویس از قَرَن می شنوم

از سیصد و سیزده دهن می شنوم

در رکن یمانی تَرَکی افتاده

من بوی ظهور از یمن می شنوم

                                                                "الاحقر"

این مغز که نیست ، بشکه فرمول است !

کنکور برای ما جوانان غول است

گفتند که علم سلطنت ... نه مدرک

آخر چه کسی در این خطا مسئول است ؟!

                                                                                                                "الاحقر"

کی مشکل ما به عهده بانکی هاست

تقصیر همیشه گردن donkey هاست

این رانت و فساد و رشوه از تحریم است

این فتنه یقین که کار این یانکی هاست

                                                            "الاحقر"


لا حول به مقدم شریفش گویید

احسنت به تدبیر حریفش گویید !

از بابت حج و جدّه و داعش هم

تبریک به تبریک ظریفش گویید

                                                     "الاحقر"

از حیث لباس ، جالباسی شده ایم !

آهنگ ؟ که تعمیر اساسی شده ایم !

از خورد و خوراک و خواب تا معماری

غربی جهتان اقتباسی شده ایم !

                                                             "الاحقر"

هم کیفیت ضعیف گردیده دخیل

هم قیمت بالاست بر این امر دلیل

خودباختگی هم که مهمتر زین دو

بازار اگر ز مارک گردیده ذلیل

                                                           "الاحقر"

آماده، به انتظار امر مولا

امروز نشد نهایتاً تا فردا

ای وای اگر که پای کج بگذارند

سجّیل به سجّیل ، تل آویو ، حیفا ...

                                           "الاحقر"

اعدام !؟ نگو ! حبس ابد !؟ هست زیاد

زندان که دگر ... ضربه حد هست زیاد

باور بکنید اگر که عادل باشید

پشت سر او کلام بد ، هست زیاد !

                                                        "الاحقر"


هی شیعه به جان سنّی و فارس به ترک ...

روباه صفت به هر دمی در پی گرگ

منشور فساد تو چه عالمگیر است

ای موذی شیطان صفت پست ِ بزرگ

                                                          ع.شیرخانی(ابر)

یک سینه پر از بغض و سراسر آه است

هر چند هلال ، همچو قرص ماه است

این سرخی خون خفته در چشمانش

یادآور خون پاک عبدالله* است

                                            الاحقر