قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۱۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

با لطف خدا دشمن صهیون را هم ...

این دست نشاندگان میمون را هم ...

تکواندو و قهرمانی اش پایلوت بود !

ما پوزه آمریکای ملعون را هم ...

                                                        "الاحقر"

کاش این کم و بیش هایمان سمت تو بود

جنباندن ریش هایمان سمت تو بود

معیار تمام کارهامان اخلاص

روی همه دیش هایمان سمت تو بود

                                                            "الاحقر"

فریاد اویس از قَرَن می شنوم

از سیصد و سیزده دهن می شنوم

در رکن یمانی تَرَکی افتاده

من بوی ظهور از یمن می شنوم

                                                                "الاحقر"

این مغز که نیست ، بشکه فرمول است !

کنکور برای ما جوانان غول است

گفتند که علم سلطنت ... نه مدرک

آخر چه کسی در این خطا مسئول است ؟!

                                                                                                                "الاحقر"

کی مشکل ما به عهده بانکی هاست

تقصیر همیشه گردن donkey هاست

این رانت و فساد و رشوه از تحریم است

این فتنه یقین که کار این یانکی هاست

                                                            "الاحقر"