قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۳ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

سلام آقا، کلاغ سیات اومده

دنبال دونه نگات اومده

بی بال و پر تر شده از سال پیش

می خواست کبوتر بشه از سال پیش

حالش بده، گناه شده قاتلش

دلش سیاتر شده از ظاهرش

اومده سر به زیر و خیس نگاش

آقا میشه دست بکشی رو پراش

اگرچه بدجور از نفس افتاده

کفترات و دیده، هوس افتاده

پیش خودش گفته، یه روزی من هم

کفتر میشم به لطف آقا کم کم

سفید میشه پرام و پر می گیرم

لحظه آخر تو حرم می میرم

پر می گیرم تو آسمون دوباره

آقا نگو اینا همش خیاله

نگو که اینجا جای ما بدا نیست

جایی برای غیر کفترا نیست

نگو که آدم بشو نیستم آقا

نگو برو، نگو نایستم آقا

من اگه غیر تو کسی رو داشتم

می رفتم و سر کف پاش می ذاشتم

امّا قسم به حرمت آهوها

غیرشما کسی ندارم آقا

غریب تر از غریبه های شهرم

با خودم و با همه قهر قهرم

من اومدم تا با تو آشتی کنم

خودم رو پاک از این پلشتی کنم

من اومدم تا که بشم شبیهت

فدای روضه " یابن شبیبت"

امام رضا من و قابل میدونی

اسم منم تو زائرات می خونی

آقا اگه میشه دلم رو پاک کن

بعدش یه گوشه حریمت خاک کن

امام رضا سرت رو درد آوردم

ببخش آقا شما رو باز آزردم

دلم رو می سپرم امانت داری

آقا با این حقیر کاری نداری

دارم میرم آقا فقط یه حرفی

تو این هوای سرد و روز برفی

آقا به حق مادرت ، جوادت

لحظه آخر نبرم ز یادت

                                           "الاحقر"

سهل است اگر که بشکنی این دل را

آیینه ی خرد گشته جایش حرم است ...

                                                    "الاحقر"

نوشید چو زهر پر محن ، می گریید

پوشید ز داغ چون کفن، می گریید

تا قرعه به نام او درآمد ، دیدند

"انگور" به حال خویشتن می گریید

                                                 "الاحقر"