قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

بابا بنگر که بی قرارم بابا

وقتش نشده که پر درآرم بابا ؟

کی نوبت جانبازی این سربازست؟

شش ماه شده در انتظارم بابا ...

                                                            "الاحقر"


گفتند غم گرسنگی دارد طفل

گفتند که اشک تشنگی دارد طفل

سر داد به راه دوست شاید فهمند

تنها غم ناب بندگی دارد طفل

                                                   الاحقر


در سینه، غمی نهفته­ ام کرب و بلا

اما به کسی نگفته­ ام کرب و بلا 

در حسرت دیدن شب جمعه تو

شب ها شده­ که نخفته ­ام کرب و بلا 

                                                                     "الاحقر"بگذشت زمان آن­که در را با پا ...

بگذشت زمان آن­که با آل الله ...

امروز جهان شیعه در مرصاد است

والله اگر خشتی از این گنبد ها ...

                                                                "الاحقر"