قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۶ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است

برای دایی عزیزم که هفدهم آذر دچار حادثه بهمن شد و هنوز اثری از او نیافتیم ...


جگر بی تاب کردی تا ابد برف

به دل غم قاب کردی تا ابد برف

زدی آتش به جانم ، خنده کردی

الهی آب گردی تا ابد برف

........................................................

مضمون تمام حرف ها بودی و من ....

تو فعل تمام صرف ها بودی و من ....

این فکر برای کشتن من کافیست

"دیشب تو میان برف ها بودی و من ..."

                                                                   الاحقر

این انتظار نیست ، دروغ من و شماست

یعنی بهار نیست ، دروغ من و شماست

پابند ظاهریم ، فقط حرف میزنیم

دل بی قرار نیست ، دروغ من و شماست

"ما اهل کوفه نیستیم که تنها شود امام"

اینها شعار نیست !؟ دروغ من و شماست

عمریست راحتیم بدون حضور تو

"ای وای یار نیست" دروغ من و شماست

عمار اگر نشد به خدا میثم توایم

"صد حیف دار نیست" دروغ من و شماست

یعنی خلاصه بگویم کلام خویش

این انتظار نیست ، دروغ من و شماست

                                                                 الاحقر

حالم بد است ، گریه امانم نمی دهد

غم بی حد است ، گریه امانم نمی دهد

امواج اشک ، ساحل چشمان بی رمق

جزر و مد است ، گریه امانم نمی دهد

در امتحان عشق ، دل بی سواد من

قطعاً رد است ، گریه امانم نمی دهد

لب های ناامید ز بوسیدن رخت

سرگرم اشهد است ، گریه امانم نمی دهد

گفتم سبک شود دل ابری ز بعد اشک

گویا مشدّد است ، گریه امانم نمی دهد

این واضح است که مرگم بدون تو

صد در صد است ، گریه امانم نمی دهد

                                                                 الاحقر

                                              یک نیم دلم به عشق تو پابندست

یک نیم دگر ، ز مهر تو دل کنده ست

من مانده ام و برزخ این بغض عجیب

شمعم که مرا گریه میان خنده ست

                                                          الاحقر

یک عده توان زانوان را بردند

یک عده النگوی زنان را بردند

خاکم به دهان ، شنیدم آنروز غروب

انگشتر صاحب الزّمان را ...

                                                                       الاحقر

------------------------------------------------------------------------

راستی

                آب

                              باز

                                                     شد ...