قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۰ ثبت شده است

پیکی به سوی جانان، از روی شرمساری

از روسیاه عالم در اوج بی قراری

"آقا تو را به جدت، برگرد از مسیرت   

 در کوچه های کوفه ، یک یار هم نداری..."

                                                                         "الاحقر"

ای آفتاب روشن شبهای کربلا

پیغمبر دوباره صحرای کربلا

ای از تمام آدمیان برگزیده تر

نوح و خلیل و آدم و موسای کربلا

یک کاروان به عشق نگاهت اسیر شد

گیسو کمند خوش قد و بالای کربلا

آب فرات و علقمه و گنبد حسین

یا تل زینبیه و هر جای کربلا

هر چند دیدنی است ولی دیدنی تر است

پایین پای مرقد آقای کربلا

نزدیک تر به مرقد آقاست جای تو

پایین پایی و همه پایین پای تو

                                                                                    "استاد علی اکبر لطیفیان"

کی سینه برای دوریت ، نی کردیم

ما گریه برای گندم ری کردیم

شاهد ز برای مدعی بودنمان :

"یک هفته دگر بدون تو ، طی کردیم"

                                                              "الاحقر"


یا سریع الرضا به حق رضا ع ...
آنسان به خدا وصل شده راز و نیازش

زنجیر به زندان ، شده تسبیح نمازش

                                                            "الاحقر"