قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۸ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

رفت فقیری به در خانه اش

خواست کرم بیش ز پیمانه اش

گفت که جودم کن ازین بیشتر

ای که مرا لطف شما بال و پر

ظرف مرا پر کن از احسان خویش

قدر جوادی خودت بخش بیش ...

خنده به روی مه زهرا س نشست

شیشه لب های عسل را شکست

گفت که ظرف تو پر از در کنم

لیک مگو قدر کرم پر کنم

جود من و ظرف تو آخر کجا !؟

چشمه صد بحر و لب تر کجا !؟

مانعی از سمت من و جود نیست

ظرفیتی سمت تو موجود نیست

                                                        "الاحقر"


از غصّه دل ، گرچه لبالب هستیم

از سوز فراق ، گرچه در تب هستیم

ای ننگ به ما اگر به غم رو بدهیم

شاگرد کم حضرت زینب س هستیم

                                                    "الاحقر"

برف آب شد و روح تنم را پس داد

نایابْ عقیق یمنم را پس داد

صد شکر که باغبان ندید این صحنه

آلاله زخمی بدنم را ...

                                 "الاحقر"

و چشم از همسر و فرزند می بست

و زخم عشق ، با لبخند می بست

کجا خنجر ؟ کجا از پشت ؟ اینسان !

"رفیق جبهه ای" سربند می بست

                                                    "الاحقر"

این نبش قبر عقده ی دیرینه ی شماست
 این ها گواه جنگ علیه خود خداست

وهاّبیان پست، چرا بس نمی کنید؟
 اندازه ی خصومت یک قوم تا کجاست؟

گیرم که نبش قبر کنیدش چه فایده
 اینک مزار ابن عدی در قلوب ماست 

"یک عده آمدند پی نبش قبر"، آه
این حرفها چقدر برای من آشناست 

تاریخ چند صفحه ورق خورد تا رسید
 آنجا که دور قبر غریبی سر و صداست

تا نبش قبر فاطمه راهی نداشتند
دیدند ذوالفقار به دستان مرتضاست 

ذهنم دوباره رفت به جایی شبیه این
 حرف مدینه نیست دگر، حرف کربلاست 

ده نیزه دار دور و برِ قبر کوچکی
حلقه زدند... لشگر دشمن چه بی حیاست 

حالا رباب مانده و یک شیرخواره که
 مثل سرِ حسین، سرش روی نیزه هاست

پنهان ز رخش، رخم ز باران ها تر

هل دادم و می گفت : الهی که پسر ...

یک لحظه به یاد کودکی گفتم : آه

این روروک من است ، حالا مادر ...

                                                         "الاحقر"


ض

ز سنگ در غذا دندان چون ماه

شکست و گریه کردم گاه و بیگاه

گمان کردی که دردش طاقتم ... ؟ نه

ز کم سویی چشم مادرم، آه 

                                             "الاحقر"