قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۱۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

ای کاش به جای این همه بیننده ...

ای کاش برای این همه بیننده ...

شرمنده ام آقا که به قدر یک جام ...

ای کاش دعای این همه بیننده ...

                                                      "الاحقر"

من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند

به چه مقدار به زائربدهم فکر کند 

ازشما خواستن عشق است ضرر خواهدکرد

هرکه دروقت گدایی به رقم فکر کند 

بهتراین است که زائر اگر آمد به حرم

دوقدم عشق بورزد سه قدم فکر کند 

عزیزا درد تو با من چه ها کرد

خزان زرد تو با من چه ها کرد

چه سرما خوردنی ! از پا فتادم

نگاه سرد تو با من چه ها کرد !

                                                   "الاحقر"

گفتند که ائتلاف ، رحمت ، نعمت

بستند به ناف ما که وحدت ، وحدت

شد رهبرمان ز دوستان ، دشمن شاد

لعنت به تو اختلاف ، لعنت ، لعنت

                                                  "الاحقر"

پای غم تو ، کسی نمی ماند دل

این بغض تو را ، کسی نمی خواند دل

این قصه ، همیشه خدا بوده و هست

نه ! قدر تو را کسی نمی داند دل

                                                 "الاحقر"