قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۱۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

ای کاش به جای این همه بیننده ...

ای کاش برای این همه بیننده ...

شرمنده ام آقا که به قدر یک جام ...

ای کاش دعای این همه بیننده ...

                                                      "الاحقر"

من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند

به چه مقدار به زائربدهم فکر کند 

ازشما خواستن عشق است ضرر خواهدکرد

هرکه دروقت گدایی به رقم فکر کند 

بهتراین است که زائر اگر آمد به حرم

دوقدم عشق بورزد سه قدم فکر کند 

عزیزا درد تو با من چه ها کرد

خزان زرد تو با من چه ها کرد

چه سرما خوردنی ! از پا فتادم

نگاه سرد تو با من چه ها کرد !

                                                   "الاحقر"

گفتند که ائتلاف ، رحمت ، نعمت

بستند به ناف ما که وحدت ، وحدت

شد رهبرمان ز دوستان ، دشمن شاد

لعنت به تو اختلاف ، لعنت ، لعنت

                                                  "الاحقر"

پای غم تو ، کسی نمی ماند دل

این بغض تو را ، کسی نمی خواند دل

این قصه ، همیشه خدا بوده و هست

نه ! قدر تو را کسی نمی داند دل

                                                 "الاحقر"

دل رفته ز غم ز غصّه ، در حال کما

بگذشته ز تب ، حرارت سینه ما

اینقدر مزن به آب و آتش ای دوست !

تنهایی من با دو سه پیغام شما ...

                                                 "الاحقر"


چیست دلچسب ترین عیدی ما از زهرا س ؟

جمعه ای با پسرش ، صحن اباعبدالله ع

یک عدّه به شک ، که هست ماهیّت تان ...

یک عدّه گمان ، شما تمامیّت تان ...

شرمنده ام ای عشق که در کوفه ما

امسال دوباره شد صلاحیّت تان ...

                                                           "الاحقر"

یک ، دو، سه ، چهار ... ، هفت ، تاجمعه بعد

رنگ دل ما چو نفت ، تاجمعه بعد

این هفته نشد عزیز ، یادت باشیم !

امروز که شنبه ... ، رفت تاجمعه بعد

                                                  "الاحقر"

گفتم که نرو عزیز دل , رحمی , یار

من هم ز تو دارم آخرش , سهمی , یار

خندیدی و رفتی و به من ثابت شد

تنهایی من را تو نمیفهمی یار

                                                   "الاحقر"

بساط خودپرستی، جمع کردم

و چشم از آنچه هستی، جمع کردم

بیا یک بار دیگر پای خود را ...

دلی را که شکستی، جمع کردم

                                          "الاحقر"

گشتی چو معلمیّ و یادم دادی

از چشمه علم خود ، سوادم دادی

در رشته عشق ، در دبستان فراق

با مدرک دکترا ! به بادم دادی

                                                "الاحقر"


  کف در کف دیگری ... عجب جشنی بود

مشغول به دلبری ... عجب جشنی بود

من بودم و رقص شعله در چشمانش

یک لحظه چه محشری ... عجب جشنی بود

                                                       "الاحقر"


گفتم که به لطف حیّ داور ، مانده

هرچند پر از تبر ، تناور مانده

.

.

.

نشناختمش ! ولی خودش بود انگار

آن قایق کهنه شناور مانده ...

                                                        "الاحقر"

فارغ ز تمام رنج های بی حد

آشفته چنان باد که با عشق وزد

هر روز شوی زائر سلطان رئوف

ای خوش به تو، ای قطار تهران مشهد

                                                     "الاحقر"

شراب چشم تو مستی جامم

به جز این می ، دگر می ها حرامم

نمی فهمد که هر کس راز شیعه

" ز شیر مادرم، حبّت به کامم"

                                                 "الاحقر"