قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۰ ثبت شده است

                

            و گاهی چه زود دیر می شود ...

یه روزی میای سراغم

که شده خزون ، بهارم

یه روزی خبر می گیری

که دیگه تموم کارم

یه روزی میای تو پیشم

اما بر سنگ مزارم

میشینی با بارون اشک

می شوری گرد و غبارم

-----------------------------------

می بینی نوشته رو سنگ

" نازنین همدم و یارم

کاش میپرسیدی ز حالم

تو شبای بی ستارم

کاش با این چشمای خیست

میدیدی چه بی قرارم

کاش همین دسته گل رو

که گذاشتی رو مزارم

میدادی به دستم اون روز

که به تو این دل و دادم

کاش که تا فرصتی بودش

می رسیدی تو به دادم "...

-------------------------------

نوبهار ، خدانگهدار

باز بیا ، نبر  ز  یادم

                                                  " الاحقر "
بوده است این روزها تا بوده است

بی وفایی قصه ای فرسوده است

ای که اکنون فارغی از یاد ما

بعد مرگم گریه ات بیهوده است ...

                                                               "الاحقر"


قلب کاغذ سپید ، ناشیانه می تپید

راحتش ربوده بود ،

فکر هجمه قلم

فکر تیرگیّ تلخ

طعم ساده ای ز سم ...

..............................

قلب کودکی ولی ، شاد از این همه نقوش

طرح ساده ای ز رود

آبی ای در آسمان ، سبزی ای میان دشت

دختری میان آن ...

.................................

کاش کاغذ سپید

حس کودکانه داشت

لحظه ای "تمام خویش"  در میانِ میگذاشت ...

                                                      "الاحقر"

اینبار طفّ ساوه نگر، کربلا شده

معصومه زینبست ،حسینش رضا شده ...

                                                     الاحقر