قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۲ ثبت شده است


دنبال شعر و قافیه بودم تمام عمر

این شعرها حواس مرا از تو پَرت کرد...

سلام علی آل یاسین ...