قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۰ ثبت شده است


بس بود واژه های تکراری

مدح خوانم برای نوکر تو

مرده را جان تازه می بخشد

کف دور دهان قنبر تو ...


و شعر :

بازی به کلام و لفظ یعنی

      یک مصرع و صد کتاب معنی (الاحقر)

---------------------------------------------------------------------------

لبخند و ریشخند کسی در دلم نماند

 هر کس هر آنچه داد به آیینه، پس گرفت

*********

ملال آورتر از تکرار رنجی نیست در عالم

    نخستین روز خلقت غنچه را خمیازه می گیرد

********

نمی داند دلٍ تنها میان جمع هم تنهاست

  مرا افکنده در تٌنگی که نام دیگرش دریاست


"استاد فاضل نظری"


                   ز گریه حوله احرام دلبرم خیس ست

                                                       صدای ناله ارباب ، آتشم زده است

                 بعد عمری غصه خوردن

                                         بعد عمری دل سپردن

                                                                 قصه برگشتن تو

                                                                                   نوشدارو بعد مردن ...

                                                                                                      "الاحقر"

                  دو رباعی از روزهای آشفتگی ...

دیروز اسیر غصه فردا بود

امروز هم اشک های او دریا بود

هر روز به سینه غصه روز دگر

بیچاره دلی که غرق در دنیا بود ...

--------------------------------------------

یک عمر فقط برای بازی خواندم

در محضر حق ، علم مجازی خواندم

گفتند تواضعست همریشه علم

من علم و فن زبان درازی خواندم ...

                                                                 "الاحقر"