قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۰ ثبت شده است


بس بود واژه های تکراری

مدح خوانم برای نوکر تو

مرده را جان تازه می بخشد

کف دور دهان قنبر تو ...


و شعر :

بازی به کلام و لفظ یعنی

      یک مصرع و صد کتاب معنی (الاحقر)

---------------------------------------------------------------------------

لبخند و ریشخند کسی در دلم نماند

 هر کس هر آنچه داد به آیینه، پس گرفت

*********

ملال آورتر از تکرار رنجی نیست در عالم

    نخستین روز خلقت غنچه را خمیازه می گیرد

********

نمی داند دلٍ تنها میان جمع هم تنهاست

  مرا افکنده در تٌنگی که نام دیگرش دریاست


"استاد فاضل نظری"


                   ز گریه حوله احرام دلبرم خیس ست

                                                       صدای ناله ارباب ، آتشم زده است

                 بعد عمری غصه خوردن

                                         بعد عمری دل سپردن

                                                                 قصه برگشتن تو

                                                                                   نوشدارو بعد مردن ...

                                                                                                      "الاحقر"