قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟
شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟

پر می‌زند دلم به هوای غزل، ولی
گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟

گیرم به فال نیک بگیرم بهار را
چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟

تقویم چارفصل دلم را ورق زدم
آن برگ‌های سبزِِ سرآغاز سال کو؟

رفتیم و پرسش دل ما بی‌جواب ماند
حال سؤال و حوصله‌‌ی قیل و قال کو؟


                                                           قیصر امین پور

ولله که بهتر است اینجا ز جنان

ای پیرغلام، پادری را متکان

                                       الاحقر

آتش زده خانه دلم را این غم

با کس نتوان گفت به غیر از محرم

بردست دلم را حرم قم امّا

ای کاش مزار مادرم زهراس هم ...

                                               "الاحقر"