قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

از هفت سین خانه حیدر نمانده جز

یک سینه ، سوز و سیه چادری سپید ...

                                                     "الاحقر"

ما را چه رسد عقل، به اندازه صبرش

ایوب ع نبی مانده در اندیشه، ز درکش

                                                     "الاحقر"