قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۱۷ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

یک عده اسیر رنگ و بو می چرخند

یک عده اسیر سمت و سو می چرخند

ای جان به فدای جان عشّاق حسین ع

هر لحظه به دور سر "او" می چرخند

                                                     الاحقر

صبحست و بهار در خزان می آید

سرمست و غزل خوان و جوان می آید

از یمن قدم های گل نو قدمم

جان از پی جان در پی جان می آید

                                                                        الاحقر

ناخوش شدی و شکسته شد بال و پرم

تو آه کشیدی و شرر شد جگرم

در قصه عشق زخم ها مشترکند

سر درد شما بود که شد دردسرم

                                                                        الاحقر

تا سرخی چشم خیس او را دیدم

یکباره یقین شد همه تردیدم

وامانده سر دوراهی کینه و عشق

این را ز سکوت تلخ او فهمیدم ...

                                                                              الاحقر

آتش زد و افروخت شبم ، راضی شد

جز آه نکاشت بر لبم ، راضی شد

من در عجبم که عاشقم بود ولی

او کشت مرا تا به تبم راضی شد

                                                                      الاحقر