قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده استایراد کار کجاست، که یار تو نیستیم ؟

گر عاشقیم، چرا کنار تو نیستیم ؟

از دوستی غیر، چه خیر دیده ایم ما ؟

آخر چگونه است بی قرار تو نیستیم ؟

اینسان که روز و شب پی دنیا دویده ایم

خود واضحست در پی کار تو نیستیم

گردن نهاده ایم به حکم هوای نفس

زین غفلت است، عاشق دار تو نیستیم

ای وای اگر که روز قیامت دهی ندا

با ما غریبه ای، ز تبار تو نیستیم


امسال هم، فصل زمستان گذشت و ما

رومان سیاه، مست بهار تو نیستیم

سردیم و سخت، هنوز هیزم تریم

یعنی هنوز لایق نار تو نیستیم

پایان این غزل چه بگوییم جز سکوت

شرمنده ایم هنوز، که یار تو نیستیم

                                                          "الاحقر"از زلف سیاه تو ، غزل می ریزد

از لعل لب شما ، عسل می ریزد

این جام شراب چشم خود را دریاب

محتاط نباشی از بغل می ریزد


                                                     الاحقر

آرام و لطیف، سر به بالش بسپار

آغوش دو پلک خویش، بر هم بگذار

تا صبح من و این جگر همچون شمع

آرام بخواب و قطره ها را بشمار

                                                             "الاحقر"


کاش بر پیرهنت، وصله جوری بودم

یا تو را حضرت عشق، عبد شکوری بودم

من که امید ندارم دگر آدم بشوم

کاش ای کاش مسلمان تو، زوری بودم

با خود هر هفته کنم پرسش تلخی تکرار

نکند باز، که "من" علت دوری بودم !؟

خاک عالم به سر از پاسخ این پرسش خام

کاش یک سنگ لحد در ته گوری بودم

ای سلیمان به خدا آرزویم نیست جز این :

کاش در لشگرتان، ناله موری بودم

لال باید شد ازین شور، که جز حرف نبود

کاش در بند غم شور و شعوری بودم

خنده دارست که من، غرق گنه، ناله زنم :

"کاش ای کاش، تو را سنگ صبوری بودم"


                                                               "الاحقر"