قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

باز این سگ زرد ، گرمِ وق وق شده است


ظرف طمعش باز معلّق شده است


ولگردترین درنده ی رویِ زمین


دندانِ سیاه وعده اش ، لق شده است

                                                 ع.شیرخانی (ابر)