قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

باز این سگ زرد ، گرمِ وق وق شده است


ظرف طمعش باز معلّق شده است


ولگردترین درنده ی رویِ زمین


دندانِ سیاه وعده اش ، لق شده است

                                                 ع.شیرخانی (ابر)

                                

گرگ آمد و گلّه ی مرا با  خود   برد

یک مورچه ، غلّه ی مرا  با  خود   برد

آنقدر هوای تو ، سرم را    پر کرد

باد آمد و کلّه ی مرا  با  خود   برد

                                                                                                                                                                                                                                                      ع.شیرخانی (ابر)