قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۵ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده استتصور کن صدف ها را، اسیر جزر یک دریا

و ماهی های لب تشنه، که می میرند تا فردا

تصور کن تن جنگل، اسیر شعله ای کوچک

و آتش را که سوزانده، دل پیر و جوان بی شک

تصور کن تو، آن لانه که طوفان می برد با خود

که با خود می برد شاید، که با خود می برد لابد ...

تصور کن که یک شیشه نشسته در مسیر سنگ

هزاران تکه زخمی، به خون آغشته و بی رنگ

تصور کن غم ماهی، میان تنگ تنهایی

لب ساحل دوباره، چشم در چشمان دریایی

و حالا گوشه ای بنشین، تصور کن دل من را

دل دلگیر دلمرده، دل آغشته تن را

.
.
.
همان آتش همان جنگل همان شیشه همان تنها

همان لانه همان طوفان همان ماهی همان دریا


                                                                           الاحقربه روی آینه چون آه شاید

شبی از غصه ات ناگاه شاید

به یادت ای امیر قلب خسته

شبی برفی میان راه شاید ...


                                                                  الاحقر

شرمنده لطف های خواهر بودم

مدیون جواز سبز مادر بودم

وقتی که شب جمعه ،سراپا،حیران

مابین نگاه دو برادر بودم

                                      "الاحقر"

شفاف چنان عقیق، می فهمم من

باریک چو مو ، دقیق ، می فهمم من

نزدیک بیا زخم مرا خوب ببین

دیدی که تو را رفیق، می فهمم من

                                                     الاحقر


یوسف شده ای و قسمتت چاه شده

غمخوار و انیس و مونست ماه شده

یعقوب شدم که تا ابد گریه کنم

بعد از تو ، دم و بازدمم آه شده

...................................................

غریقم در میان غصه ای ژرف

دلم پر گشته از یک آسمان حرف

چه گویم با که گویم شرح این درد

دلم جامانده زیر توده ای برف

                                                                 الاحقر