قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

بی هیچ خجالتی، بکش ما را دوست

امشب تو رفاقتی، بکش ما را دوست

این جان من و تیغ تو و خنده خلق

هرجور که راحتی ...

                                                      "الاحقر"

نظرات  (۳)

دقیقا نفهمیدم ینی چی
.....................................
حالا هر چی !
هر جور که راحتی . . .
.......................................
من جان به کسی غیر تو هرگز ندهم ...
همیشه شعرهای شما راخوانده و لذت می برم
وب ندارم که ادرسی داشته باشم
همیشه خاموش آمده و رفته ام
این بار طاقت نیاوردم شما بی نظیر می نویسید.
قلمتان نویسا گرامی
..........................................................
بی نظیر
تکرار نگاه خطاپوش شماست
لطفتان مستدام ...