قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۱۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

در شکاف عمق یک دره

می خورند آب ، گله ای بره

من ز بالای کوه می نگرم

هر کدامشان چو شب پره

پس تو بنگر ، بزرگی عالم

کوه ها در آن چونان ذره

آدمی را چه می شود یارب

نطفه ای پست و این همه غره ...

                                                       "الاحقر"

ای پیش پرواز کبوترهای زخمی!              بابای مفقود الاثر! بابای زخمی!

دور از تو سهم دختر از این هفته هم پر
پس کی؟ کی از حال و هوای خانه غم پر؟

تا یاد دارم برگی از تاریخ بودی
یک قاب چوبی روی دست میخ بودی

توی کتابم هر چه بابا آب می داد
مادر نشانم عکس توی قاب می داد

اینجا کنار قاب عکست جان سپردم
از بس که از این هفته ها سر کوفت خوردم

من بیست سالم شد هنوزم توی قابی
خوب یک تکانی لا اقل مرد حسابی!

یک بار هم از گیر و دار قاب رد شو!
از سیم های خاردار قاب رد شو

برگرد! تنها یک بغل بابای من باش!
ها ! یک بغل برگرد تنها جای من باش

ای دست هایت آرزوی دست هایم
ناز و ادایم مانده روی دستهایم

شاید تو هم شرمنده ی یک مشت خاکی
جا مانده ای در ماجرای بی پلاکی

عیبی ندارد خاک هم باشی قبول است
یک چفیه و یک ساک هم باشی قبول است

امشب عروسی می کنم جای تو خالی
پای قباله جای امضای تو خالی


ای عکس هایت روی زخم دل نمک پاش
یک بار هم بابای معلوم الاثر باش

از خرمن عشق حاصلم را دیدم

اندیشه مانده در گلم را دیدم

می رفتی و روی دست بی رحم افق

تشییع جنازه دلم را دیدم

                                                  "عسگری"

فائو : «تعداد گرسنگان جهان از مرز یک میلیارد نفر گذشت»


کنار سفره از خجلت گلوگیر

رخم گردید چون دریاچه قیر

به خود گفتم که "ای نام تو آدم"

گرسنه خفتگان بسیار و تو سیر 

                                                   "الاحقر"

جراید :

دانشمندان در شیلی صحرایی را یافتند که هزاران سال است در آن باران نباریده ...


خدا را شکر صبر ما ثمر داد

ستاره مژده صبح سحر داد

زبعد سال ها گمنامی محض

جراید از دل ما هم خبر داد 

                                                    "الاحقر"