قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

دلخوش به چه ای ؟ که جشن بی بانی را ...

برهم بزن این بساط مهمانی را

آماده نبودیم وگرنه دیروز ...

"خاموش کن این نور چراغانی را"

                                                      "الاحقر"