قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۸ مطلب در آذر ۱۳۹۰ ثبت شده است

            

با کسب اجازه از حضرت حافظ ...

دوش وقت سحر از یار خبر می آمد

وندر آن ظلمت شب داشت پدر می آمد

بی خود از خویش، دگر درد فراموشش شد

داشت از اوج فلک، قرص قمر می آمد

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قدر که با سوز جگر می آمد

هاتف آنروز بدو مژده دیدار نمود

که سری در پی او داشت به سر می آمد

همت عمه و انفاس پدر شد ورنه 

در همان کوچه دگر حوصله سر می آمد

                                                      "الاحقر"

گفتم که زچه ؟ چرا؟ چنین اصراریست

سنگین تر از این بار ، مگر هم باریست ؟

بگذار مرا ، برو ، خیالت راحت

گفتی نتوانم که نفس اجباریست ...

                                                              "الاحقر"

               دارد کار پاییز به زمستان می کشد ...

 تا سردی روح خسته ام را دیدی

خورشید شدی و بر رخم تابیدی

فرقی که نمی کند ! ولی در فکرم

دل داده امت یا که دلم دزدیدی !؟

                                                            "الاحقر"


یک عمر به جز خویش ، کسی رنگ نکردم

جز با دل دیوانه خود ، جنگ نکردم

تو نامده رفتی و من از تجربه سرشار

بیهوده حیاط دلم از سنگ نکردم ...

                                                                 الاحقر

این عمی العباس ...

----------------------------------------

آقا تو ماه بودی و وقتی خسوف شد

کار ستاره های خدا هم لهوف شد ...

                                                                   "الاحقر"

------------------------------------------

لهوف : آه سوزان