قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

شما هر آینه زیباترید از خورشید

به یک مشاهده دل می برید از خورشید

 شما که ماه شب بی ستارگی منید

 همیشه یک سر و گردن سرید از خورشید

 سپیده­ دم که به دیدار صبح می­آیید

 چه آبروی بدی می برید از خورشید

 شما در آمده بودید و در تحیر محض

 دلم ردیف غزل می­خرید از خورشید

 ولی چگونه غزل شرمگینتان نشود

 که رنگ و روی طلایی پرید از خورشید

 اگر بهانه چشم شما نبود اصلاً

 کسی ترانه نمی­آفرید از خورشید

 تمام آینه­ های جهان گواه منند

 شما هر آینه زیبا­تر­ید از خورشید

                                                                     "سید مهدی نقبایی"


خوش باش که آن آینه ی دق مرده است


آن عاشق سینه چاکِ  سابق مرده است


حالا  برو عاقلانه ، عمر از سر گیر 


کآن یار بدون  درک   و منطق مرده است


                                                                                                                                                                                       ع.شیرخانی (ابر)پلک بر هم می گذاری ، من گمانم "     آری" است


پلک ها  را  می گشایی ، کار این دل زاری است


آنچه چشمت کرد با من ، صخره با دریا نکرد


آخر این کی راه و رسم عشق و عاشق داری است


.

.

.

                                                                                                                                                                                                                                                             ع.شیرخانی (ابر)                    

دیشب   به حریم عشق ، منزل کردم

با  اشک فراق ، خاک خود   گِل کردم

فریاد زدم  ز  سینه   بعد  از  توبه

تا  صبح  به گریه ، عجّل عجّل کردم

                                                                                                                                                                                                                                                          ع.شیرخانی (ابر)


می سوختم  و آب ،نشانم می داد


من روزه ، می ناب نشانم می داد


با خنده نمک به زخم ها می پاشید


یک عکس ، کف  قاب نشانم می داد


                                                                                                                                                                                                                              ع.شیرخانی (ابر)