قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۱۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۰ ثبت شده است

بازار شعر فروشان، پر از مس است

این روز ها غزل ناب کیمیاست ...

                                                                "الاحقر"

           

 

حجه الاسلام قرائتی :

باید بر خودباختگی غلبه کنیم،مملکت ما دو کمبود

اساسی دارد یکی آنکه آخوندهایش نواب صفوی نیستند و دیگر اینکه کت و شلوار پوشانان آن

شریعتی نیستند ...


بگذار بگریم من و بگذار بگریم

بگذار در این نیمه شب تار بگریم


او رفت و امید دل من دور شد از من

بگذار که در دوری دلدار بگریم


در ماتم پژمردن گلهای امیدم

بگذار که چون ابر به گلزار بگریم


مرغ دل من پر زد و افتاد به دامش

بگذار بر این مرغ گرفتار بگریم


غم‌خوار من خسته به جز دیده‌ی من نیست

بگذار به غم‌خواری خود زار بگریم


در ورطه‌ی دیوانگیم می‌کُشد این عشق

بگذار بر این عاقبت کار بگریماو رفت و امید دل من دور شد از من

بگذار که در دوری دلدار بگریم

شعر از: ملک ابراهیمی

                                         

                                                            دو سال بی بهجت ...


مادر موسی، چو موسی را به نیل

در فکند، از گفتهٔ رب جلیل

خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه

گفت کای فرزند خرد بی‌گناه

گر فراموشت کند لطف خدای

چون رهی زین کشتی بی ناخدای

گر نیارد ایزد پاکت بیاد

آب خاکت را دهد ناگه بباد

وحی آمد کاین چه فکر باطل است ...