قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۷ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

نابودی زاغ های چرکین چمن

بیداری بلبلان بر بسته کفن

هر گوشه کنار مژده آمدنت

بحرین و عراق ، سوریه ، مصر و یمن

                                                                "الاحقر"

هر روز طریقی و فریبی ، رنگی

یک روز به تحریم و زمانی جنگی

دیروز به پشت مرز ، با تیر و تفنگ

امروز به شکل ناتوی فرهنگی

                                                         "الاحقر"پابوس سگان پست جنگ افروزی

با پول دهان روبهان می دوزی

طولی نکشد ولی، به امّید خدا

در آتش خشم شیعیان می سوزی

                                                    "ابر"

 
از نسل یلان علم و ایمان هستیم

چون آتش خشم، داغ و سوزان هستیم

ما طبق خطوط قرمز سیّد علی

پیگیر تعهدات لوزان هستیم

                                           "الاحقر"

خدّام حرم ! به قتل و دنیا به سکوت

شیخان عرب ز باده در حال هبوط

چشمان یتیمان یمن غرق قنوت

لعنت به تو آل لوط ای آل سقوط

                                                                   "الاحقر"