قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۷ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

نابودی زاغ های چرکین چمن

بیداری بلبلان بر بسته کفن

هر گوشه کنار مژده آمدنت

بحرین و عراق ، سوریه ، مصر و یمن

                                                                "الاحقر"

هر روز طریقی و فریبی ، رنگی

یک روز به تحریم و زمانی جنگی

دیروز به پشت مرز ، با تیر و تفنگ

امروز به شکل ناتوی فرهنگی

                                                         "الاحقر"پابوس سگان پست جنگ افروزی

با پول دهان روبهان می دوزی

طولی نکشد ولی، به امّید خدا

در آتش خشم شیعیان می سوزی

                                                    "ابر"

 
از نسل یلان علم و ایمان هستیم

چون آتش خشم، داغ و سوزان هستیم

ما طبق خطوط قرمز سیّد علی

پیگیر تعهدات لوزان هستیم

                                           "الاحقر"

خدّام حرم ! به قتل و دنیا به سکوت

شیخان عرب ز باده در حال هبوط

چشمان یتیمان یمن غرق قنوت

لعنت به تو آل لوط ای آل سقوط

                                                                   "الاحقر"


از عشق علی سینه ما مشتعل است

ذکر لب ما همیشه "احلی عسل" است

تا کفش کن بهشت ما سینه زنیم

تاریخ شروع نوکری مان ازل است

                                                     "الاحقر"

با لطف خدا قیام ما قائمی است

یعنی تبعیت از علی دائمی است

ما حرمت مادر و غمش را داریم

امسال تمام سال ما فاطمی است

                                              "الاحقر"