قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است


در سینه شیعه از ازل مهر علی ست

تا شام ابد، باده ی ما، نام ولی ست

آن می که همیشه هر کجا هست حلال

چای نجفی و قهوه های رضوی ست

                                                          "الاحقر"