قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۱۴ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

نه پیر نه کودک نه معمّر نه جوان

بر هیچ کسی نگشته معلوم، زمان

یک لحظه به خود که میرسی می شنوی

هل تسمع و تفهم ای فلان بن فلان !؟

                                                      "الاحقر"

با اهل گناه روز و شب پیوستم

هوشیار طلب کرده ، هنوزم مستم

خاکم به سر ، امشب شب چندم گشته !؟

ای وای که ماه رمضان از دستم ...

                                                    "الاحقر"

دریا چه دل پاک و نجیبی دارد
چندیست که حالت غریبی دارد
این موج که سر به صخره ها میکوبد
با من چه شباهت عجیبی دارد ...

چون ماهی آشفته که دریا را دوست ...

چون آهوی سرگشته که صحرا را دوست ...

تو پیش منی و باز دنبال توام

ای کاش که لب تشنگی ما را دوست ...

                                                                 "الاحقر"


ای مرهم دل های شکسته با تو

سرمستی قلب های خسته با تو

این قلب من و امید لطفت مولا

ای آنکه کلید قفل بسته با تو ...

                                            "الاحقر"

هی شکوه به شکوه از جفایت گفتم

از این دل زخمی از وفایت ! گفتم

تصمیم گرفته ام از امروز به بعد ...

من خسته شدم بس که برایت گفتم ...

                                                      "الاحقر"

سختست که در کنار دریا باشم

لب تشنه و مشغول تماشا باشم

بگذار که راز دل گشایم مولا

سختست شما باشی و تنها باشم

                                                "الاحقر"

من سعی نموده ام قرارت باشم

هر لحظه اگر که شد ، کنارت باشم

این نذر منست ، حق اگر بگذارد

تا کفش کن بهشت ، یارت باشم

                                                "الاحقر"

دوش وقت سحر از غصّه ... نگویم بهتر

چشم بی خواب ، تر از غصّه ... نگویم بهتر

از فراقی که دل سنگ از آن آب شود

آنچنان شد جگر از غصّه ... نگویم بهتر

                                                     "الاحقر"


پاشید دل همیشه چون کوهم را

یعنی که نمود اضافه اندوهم را

هر چند به جز سکوت حرفی نزدم

امروز پیام تلخ تو روحم را ...

                                                      "ا ل ا ح ق ر "

همیشه از فقر نیست

گدایی محبت ...

                               "الاحقر"

صبحست و تمام ریسه ها بی تابند

چندیست که از دوری تو بی خوابند

باید بروم تا دلشان نشکسته ...

شاید که به خواب، روی تو دریابند

                                              "الاحقر"

بیرق چه فراوان و علمدار تو ، کم

غم دار تو عالمی و غم خوار تو ، کم

بیهوده نبوده این همه سال شما ...

سربار تو بسیار ، ولی یار تو ، کم

                                            "الاحقر"

پاکی به رخ خانه نشاندی امروز

شادی به دل خانه کشاندی امروز

ای کاش دل شکسته من را هم

از غصّه عشق می تکاندی امروز

                                              "الاحقر"