قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۱۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۱ ثبت شده است

چاره اندوه و دردم یک بلیط

می برد تا برنگردم یک بلیط !؟

.

.

.

می دود چشمم به دنبال قطار

مانده روی دست سردم یک بلیط ...

                                                                               "الاحقر"    گفتم که عزیز ، بال و پر می خواهم

     داروی شفای این جگر می خواهم

    خندید به زیر لب ، شنیدم می گفت :

  "زودست ! تو را شکسته تر می خواهم"

                                                                                 "الاحقر"

خواستم بگم که امروز این کلبه درویشی دو ساله شده و ...

پشیمون شدم

ماجرای توهین به امام هادی ع من و یاد قول و قرار سفر سامرام انداخت

اگرچه 

همیشه عهد شکستن ز سمت من بوده ...


تقدیم به امامی که مظلومیت شان به این نیست که گنبد طلا ندارند

و یا  اینکه تل خاک های زمان انفجار هنوز کنار حرم سامرا باقیست

مظلومیت شان به اینست که من مدعی شیعگی

هنوز نمیشناسمش ! هنوز ...


از نسل همان کور دل بزم شرابند

این نکته یقینی ست که از نطفه خرابند

با آب دهان نیت تاریکی خورشید !!؟

افسوس که در لوت به دنبال سرابند

حیف است ز تشبیه که یک مشت غبارند

والاست مقام کف پا ، ورنه ترابند

صد قرن اگر نقشه کشد کافر مکار

از مکر خدا ، شکر خدا ، نقش بر آبند

افسوس من از غفلت امواج محبین

ورنه همه کفر کم از ریزه حبابند ...

                                                                               "الاحقر"خواستم بگویم مادر

یعنی

ص ب ر

اما  ...


تا رام شود دلم ، صدایم کن حسین ع

فکری تو به حال گریه هایم کن حسین ع

یک روز بخر اشک مرا با کرمت

راهی بهشت کربلایم کن حسین ع

                                                                                "الاحقر"