قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

هر روز برای "پنج و یک" سر، بازند

هر روز به صلح با شیاطین نازند

ای کاش کسی بلند فریاد زند :

آن "پنج بدون یک" نفر، سربازند

                                             "الاحقر"