قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

بایگانی

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

باور نکن ای ماه خدا دل کندیم

از فرصت ناب ربّنا دل کندیم

ما تشنه روضه ایم بعد از روزه

با عشق محرّم از شما دل کندیم

                                                "الاحقر"

امشب ز پی طواف و پابوس بقیست

مشغول زیارتی که مخصوص بقیست

دل پل زده مابین حریم دو و هشت

یعنی که کبوتر شه طوس ، بقیست

                                         "الاحقر"