قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

چقدر اسامی لطیف دارد خدا و ما ...

خدایا جوشن را جوشن روحم کن ...

یا رفیق ...

یا شفیق ...

یا حبیب الباکین ...

یا کنز الفقرا ...

یا جابر العظم الکسیر ...

یا طبیب القلوب ... یا منجی الصادقین ... یا ...

در وصف و شرح حال تو این کامل است و بس

شاگرد مکتب تو ابوفاضل است و بس ...


ای گنبد و گلدسته تو بال ملائک

ماه خدا دمیده، کجا مانده ماه من

خیره به آسمان شده امشب نگاه من

ماه خدا رصد شده با این همه غبار

اما تو درنیامدی از ابرِ آهِ من

راه تو سد نمی شود از آب و از غبار

روی تو مانده در پس دودِ گناه من

حالا بیا حلول کن و شب به شب بتاب

تا روشنی دهی به دل روسیاه من

یک ماه مهلت از تو رسیده به خاطر

یک سال عمر رفته و پر اشتباه من

یک سال رفت و بر سر راه ظهور تو

شد سنگ زیر پا عمل دلبخواه من

دست مرا بگیر و به مهمانیم ببر

از خود مرا جدا مکن ای سر پناه من ...

 

ای خوش آن روزه که با روضه تو  باز شود ...