قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

پاشید دل همیشه چون کوهم را

یعنی که نمود اضافه اندوهم را

هر چند به جز سکوت حرفی نزدم

امروز پیام تلخ تو روحم را ...

                                                      "ا ل ا ح ق ر "

نظرات  (۲)

لحظه ها منتظر مردان است
دوست دارم فرجی
پاسخ:

به کجا چنین شتابان؟

گون از نسیم پرسید .

- دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری؟ ز غبار این بیابان؟

- همه آرزویم اما ، چه کنم که بسته پایم ، به کجا چنین شتابان ؟

- به هر آنکجا که باشد ، به جز این سرا سرایم .

- سفرت به خیر اما ، تو و دوستی خدا را ، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها ، به باران برسان سلام ما را .


برای عابد چه اتفاقی افتاده؟!
چیزی شده؟
پاسخ:
نگران نباش ناشناس .
یاد گرفته ایم سکوت کنیم
تا نرنجانیم دیگران را ...