قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

ای مرهم دل های شکسته با تو

سرمستی قلب های خسته با تو

این قلب من و امید لطفت مولا

ای آنکه کلید قفل بسته با تو ...

                                            "الاحقر"

نظرات  (۱)

سجده ، نزدیک ترین حالت عبد است به معبود و افتاده ترین حالت انسان در زندگی .

سجده ، گویی رفع خستگی بر روی زانوان معشوق است .

سجده ، یعنی از خورشید بیاموزیم که برای آرامش به بالشی از کوه سر بگذاریم

شگفتا که معشوق چقدر انتظار چنین لحظه ای را میکشد و من و تو این کم ترین هدیه را از صاحبِ تمام دارایی هایمان دریغ می کنیم