قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

چون ماهی آشفته که دریا را دوست ...

چون آهوی سرگشته که صحرا را دوست ...

تو پیش منی و باز دنبال توام

ای کاش که لب تشنگی ما را دوست ...

                                                                 "الاحقر"


نظرات  (۱)

  • محمد رستگارفر
  • نحن اقرب الیه من حبل الورید...