قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

تقدیم به دوست عزیزم عابد

...........................................................

من حس بد سقوط دارم بی تو

چون آدمم و هبوط دارم بی تو

از لطف تکلم به زبانت ای عشق

گه لالم و گه سکوت دارم بی تو

                                                                  الاحقر

نظرات  (۱)

آری برادر
اینچنین می گذرد روز و روزگار من
گهی لب به سخن می گشایم و از درد ها می گویم و گهی از شدت گرفتنشان لب به سکوت می بندم تا کسی گرفتار نشود.
عزیزی می گفت تو چشم هایت عمق دارد، سکوتت بی دلیل نیست ..
و من چشم به سنگ فرش ها می دوزم و با خودم قدم می زنم و زیر لب تکرار می کنم ؛ سکوتم بی دلیل نیست ... بی دلیل نیست ... بی دلیل نیست ...
عابد کیاحیرتی
.................................................................
این هم از لطف تکلم به زبان عشقست ...