قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

باشد قرار و وعده ما موکب الرضا ع

ما کربلای خود ز خراسان گرفته ایم ...

                                                                                          ابر

نظرات  (۱)

بی نهایت التماس دعا
پاسخ:
گدا گداییش و میکنه
آقا آقاییش و می کنه
خدا خداییش و می کنه ...

دعاگوی دوستانم .