قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

اینکه ما تا به ابد بنده مولا هستیم

چون مسلمان شده چادر زهرا (س) هستیم

                                                              "الاحقر"