قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

ذکر لب امام چو أمّن یجیب شد

کم کم حلول روز قیامت قریب شد ...