قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه

الی بیت المقدّس ...

قریب و غریبه
بایگانی

ض

ز سنگ در غذا دندان چون ماه

شکست و گریه کردم گاه و بیگاه

گمان کردی که دردش طاقتم ... ؟ نه

ز کم سویی چشم مادرم، آه 

                                             "الاحقر"

نظرات  (۳)

  • محمدعلی یوسفی
  • مادرم غریبه
    مادر
    mother
    و...
    کف پای ش بوسیدنی ست...